Δορυφορικό Απεριόριστο Ίντερνετ 16Mbps

Το πακέτο σύνδεσης δορυφορικού ίντερνετ '16Mbps' είναι το αρχικό και πιο οικονομικό που μπορείτε να αποκτήσετε για ελαφριά χρήση ίντερνετ, με ταχύτητα Download 16 Mbps και Upload 3 Mbps.

TOP